top of page

Conditions de Metaalunie

1er janvier 2019

Koninklijke metaalunie.png

CONDITIONS GÉNÉRALES DE METAL UNION

Conditions générales émises par Koninklijke Metaalunie (organisation entrepreneuriale pour les petites et moyennes entreprises métallurgiques)  dénommées METAALUNIE TERMS AND CONDITIONS, déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2019

Publié par Koninklijke Metaalunie, PO Box 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

 

EDCO0001_LogoDEF 2.png

Voor Nederlands

METAALUNIEVOORWAARDEN

 

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing zoals deze luiden volgens de hier te downloaden tekst. De voorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

© Koninklijke Metaalunie

 

for English

METAALUNIE TERMS AND CONDITIONS

 

In all cases in which we act as offeror or supplier, our offers, assignments given to us and agreements concluded with us are subject to the METAALUNIE TERMS AND CONDITIONS as these read according to downloadable overleaf. If you wish, the terms and conditions will also be sent to you at no cost.

© Koninklijke Metaalunie

 

pour le français

CONDITIONS DE LA

METAALUNIE

 

Les CONDITIONS DE LA METAALUNIE, dont le texte  à télécharger ici, s’appliquent à toutes nos offres, à toutes les commandes que nous recevons et à tous les contrats conclus avec nous lorsque nous agissons comme offrant ou fournisseur. Ces conditions peuvent aussi être envoyées gratuitement sur demande. 

 

© Koninklijke Metaalunie

für Deutsch

ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER METAALUNIE
 

In allen Fällen, in denen wir als Anbieter oder Lieferant auftreten, finden die ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER METAALUNIE gemäß dem auf der Hier herunterladen

Text Anwendung auf unsere Angebote, an uns erteilte Aufträge und mit uns geschlossene Verträge. Diese AGB werden Ihnen auf Antrag auch kostenlos zugesandt.

© Koninklijke Metaalunie

 

bottom of page